Swami Vivekananda Study Circle
Head Office - Ludhiana (Punjab)
 

 
Registered Office : 
120,New Lajpat Nagar,Pakhowal Road, Ludhiana (India)
Phone : 98143-03722, 9855132748,9815024022
E-mail : info@swamivivekanand.org
 

Founder President
   Sh. J.B. Goyal, IAS(Rtd.)
.
Founder Secretary
   Sh. C.S.Talwar, IAS(Rtd.)
.
Ludhiana Office
Patrons
   Dr. Vijay Asdhir
   Sh. Ashok Setia
    Sh. S.N. Lakhanpal
    Sh. Rajnish Ahuja
 
President
   Smt. Chander Prabha
  
Sr. Vice President
    Sh Satish Soi
   Phone :9814303722
 
   Sh D P Grover  
   Phone :9463120222  
   
Vice President
    Dr. A K Jain
    Phone : 9815024022
     
.
   Sh. Vishal Jain
   Phone : 9855132748
 
 
Finance Secretary
   Sh. S.K.Aggarwal
    Phone :9814304148
  
Genral Secretary
   Sh. Sanjiv Dawar
   Phone :9855602728
    
 
Executive Members
   Mrs Suman Lata Aggarwal
   Ms Rekha Narang
   Mrs. Manju Talwar
   Dr. Mukesh Arora
  

Chapters at : Bathinda    Amritsar   Jalandhar   Chandigarh    Delhi   Gunyana Mandi   Lehra Gagga